REGULAMIN

 1. Właścicielem i administratorem strony przedwczesnywytrysk.pl jest :

 2. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach serwisu wyłącznie w celach informacyjnych.
 3. Serwis internetowy przedwczesnywytrysk.pl prowadzi sprzedaż publikacji APE w formie elektronicznej w formacie PDF.
 4. Warunkiem otrzymania publikacji APE jest podanie adresu email oraz dokonanie wpłaty na konto bankowe właściciela serwisu poprzez serwis Dotpay lub przelewem bankowym.
 5. Płatność transferową obsługuje DotPay. Regulamin: http://www.dotpay.pl/Informacje/Regulaminy_serwisu_Dotpay
 6. Serwis internetowy przedwczesnywytrysk.pl nie otrzymuje od Dotpay żadnych informacji dotyczących Twojej karty, a jedynie potwierdzenie autoryzacji
 7. przypadku zakupu poprzez serwis Dotpay, zaraz po dokonaniu transakcji automatycznie zostanie udostępniony kod dostępu do pobrania publikacji APE.
 8. W przypadku przelewu na konto bankowe właściciela serwisu, link do pobrania publikacji APE zostanie wysłany drogą emailową na adres kupującego wciągu 24 godzin roboczych od zaksięgowania wpłaty. 
 9. W szczególnych przypadkach losowych, właściciel serwisu, zastrzega sobie prawo do przesłania publikacji kupującemu wciągu 72 godzin od zaksięgowania wpłaty. 
 10. Jeżeli kupujący z jakiś powodów nie można pobrać publikacji, powinien wysłać informację ponaglającą przez formularz kontaktowy lub adres email w zakładce ‘kontakt’.
 11. Ze względu na działające filtry antyspamowe w skrzynkach email (gmail, wp, onet, o2) prosimy przed wysłaniem emaila ponaglającego sprawdzić zakładkę „spam” w swojej skrzynce emial. 
 12. Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie lub wysyłając emaila w terminie do dziesięciu dni od daty otrzymania produktu.
 13. Wszystkie dane osobowe kupującego są ściśle chronione przez właściciela serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z dnia 29 października 1997 r.) z późniejszymi zmianami. 
 14. Kupujący ma prawo używać publikację APE zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w posiadanych urządzeniach elektronicznych, bez możliwości zmieniania jej struktury, lub innego modyfikowania a także udostępniania innym osobom, a w szczególności udostępniania jej w internecie, w sposób naruszający Ustawę z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 956).

22.01.2013 r

regulamin | kontakt | 1